Jongerenwerk Weststellingwerf

Het jongerenwerk in Weststellingwerf is een onderdeel van Timpaan Welzijn, een brede welzijnsorganisatie in Noord Nederland.

Het jongerenwerk van Timpaan Welzijn Weststelingwerf sluit aan bij de wensen en behoeften van jongeren. Jongeren denken en werken mee aan de activiteiten die worden georganiseerd, of organiseren onder begeleiding hun eigen activiteit. Ze zoeken de jongeren actief op in hun eigen omgeving, daar horen ook facebook, Instagram, het voortgezet onderwijs en de jongerencentra bij.

Het doel van het jongerenwerk: Het jongerenwerk zorgt ervoor dat jongeren hun weg vinden in de maatschappij, begeleid de vrijwilligers, organiseert activiteiten n.a.v. signalen uit de samenleving en werkt samen met diverse organisaties, zoals; politie, scholen en gebiedsteams. Het jongerenwerk zorgt voor de verbinding van de jongeren met diverse instanties en /of treedt op als intermediair. De jongerenwerkers proberen talenten te ontwikkelen en de kans op problemen thuis, op de school of in de vrije tijd zo klein mogelijk te maken.

Bij het jongerencentrum kunnen jongeren binnenlopen tijdens openingstijden. Er staat daar een bakje koffie of thee voor hen klaar en er is altijd een beroepskracht aanwezig. Wanneer jongeren vragen hebben over zaken die hen bezig houden of als ze ergens geen raad mee weten, dan zal het jongerenwerk er voor hen zijn. Bellen en mailen mag natuurlijk ook. Wanneer jongeren aangeven behoefte te hebben aan specifieke hulpverlening, verwijzen jongerenwerkers door naar één van de samenwerkingspartners. Het jongerenwerk is er voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar oud.